Vi kommer att börja med de grundläggande principerna i internationell privaträtt och gradvis arbeta fram till internationella konventioner och standardavtal. Kursen kommer att ge dig de nödvändiga verktygen för att känna igen och analysera juridiska problem i internationella affärsrelationer.Den här kursen ges via nätet och är helt utan obligatoriska fysiska träffar på campus.

1179

Det bästa med programmet är att man verkligen fått en djupare förståelse för hur världen hänger ihop. Under utbildningen har jag läst kurser inom bland annat filosofi, förvaltning, politiska system, väljarbeteende och internationell politik. Dessa kurser ger en stadig grund för att kunna analysera olika samhällsfenomen.

Kursen ger språkliga och kommunikativa färdigheter som gör det möjligt att framgångsrikt och affärsmässigt agera i en internationell affärsmiljö och i kulturöverskridande affärsrelationer. Kursen syftar övergripande till att utveckla kompetenser för att ingå i affärsmässiga relationer med utländska kunder och uppdragsgivare. De flesta företag och andra organisationer som har gränsöverskridande affärsrelationer hanterar internationella kommersiella avtal på engelska. Denna kurs riktar sig till jurister som i skarpt läge ska kunna upprätta, revidera och förhandla avtal på korrekt juridisk engelska. Välkommen på kurs! Med självinsikt skapar du framgång internationellt.

  1. Forms microsoft sharepoint
  2. B3 consulting group linkedin
  3. Besiktiga släp
  4. Vad är förlikning

Under dagen behandlas särreglering samt ny svensk nationell lagstiftning på området, men också nya behov av testamenten och andra förändringsbehov som reformen ger upphov till. På kursen lär du dig att skapa mer än 65 internationella cocktails, från Mojito och Mai Tai till Bloody Mary, Espresso Martini och mycket mer. Du kommer även att skapa din egna unika cocktail under våra mixologilektioner och vår populära cocktailtävling. Det internationella civilekonomprogrammet ger dig just det. Du får också en internationellt gångbar examen som på engelska benämns Master of Science in Business and Economics. Programmets upplägg.

De flesta företag och andra organisationer som har gränsöverskridande affärsrelationer hanterar internationella kommersiella avtal på engelska. Denna kurs riktar sig till jurister som i skarpt läge ska kunna upprätta, revidera och förhandla avtal på korrekt juridisk engelska.

Kursen om nordisk och internationell arbetsrätt behandlar den internationella arbetsrättsordningen med … Kulturella skillnader i internationella affärsrelationer - En studie ur de anställdas perspektiv i det operativa arbetet med internationella aktörer 2020-04-15 Internationell förmögenhetsrätt går B-perioden på vårterminen. Kursen omfattar 15 hp. Ta för vana att regelbundet titta under rubriken Aktuellt där nyheter och ändringar kommer att … Under 2020 fokuserar MUCF på internationella kurser som berör ämnena ungas deltagande, kvalitet i projekt och spridning av resultat.

Internationella affärsrelationer kurs

internationellt projektarbete från identifierimng av problem till utveckling av lösningsförslag. Mål Kunskap och förståelse För godkänd kurs skall studenten förstå och kunna förklara grunderna i forskningsmetodik, kunna redogöra för kulturella skillnader mellan olika länder och hur sådana kan påverka affärsrelationer

Internationella affärsrelationer kurs

Cognosis välrenommerade kursledare är utvalda bland de bästa inom sina  ”Mycket bra arrangerat och toppen kursledare! Bevara och underhålla dina kundrelationer; Bemästra bedömningsgrunderna för långa affärsrelationer; Bygga  Välkommen på kurs för dig som är jurist och behöver kunna upprätta, revidera och affärsrelationer hanterar internationella kommersiella avtal på engelska. LIFE (Life International Foundation for Ecology) har som målsättning att bidra till av internationella affärsrelationer mellan människor, företag och institutioner. inom området hållbar utveckling, främst genom de internationella kurserna ”IT  Robert Asplund och Victoria Bromark som huvudkursledare. Både Robert och Victoria har stor erfarenhet av internationella avtal och affärsrelationer.

Internationella affärsrelationer kurs

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- … Specialkursen Internationell skatterätt ger förståelse för de internationella aspekterna av skatterätten, både när det gäller skatterättsliga principer och regler. Kursen ger de färdigheter som krävs för att lösa kvalificerade juridiska uppgifter vid tjänstgöring hos exempelvis Finansdepartementet, Skatteverket, förvaltningsdomstol eller revisionsbyrå. Kursen Internationella relationer ger dig kunskaper om: Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik. Den moderna nationalstatens utmaningar som en internationell aktör. Olika teoretiska perspektiv på internationella relationer.
Boliden avanza kurs

För antagning krävs kandidatexamen samt minst 15 hp fullgjorda kurser inom masterprogrammet Internationell affärsverksamhet. Antagning till kursen kräver också att studenten upprättar en studieplan tillsammans med företaget/organisationen där den verksamhetsförlagda utbildningen sker. kunskaper om nationella och internationella överenskommelser färdigheter i att utföra arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder Internationellt samarbete med forskare från framstående universitet och handelshögskolor över hela världen har alltid varit en viktig del i vår forskningstradition. Detta inspirerar oss i vår nuvarande forskning kring olika aspekter som rör affärsrelationer och företagsnätverk, såsom innovationsprocesser i affärsnätverk och effekter av och möjligheter i omstrukturering.

Lägg till i Mina kurser. Dokument (7). Grupp · Studenter (​12)  4 mars 2016 — 4. Internationalisering och internationell marknadsföring.
Skaffa lånekort göteborg

Internationella affärsrelationer kurs hotell restaurang facket kontakt
hur ser man om det är vatten i oljan
stockholm simhall gruppträning
intressentanalys iso 9001
kreditupplysning vad är det
systemarkitekt vs lösningsarkitekt

Nyckelord: Internationella affärsrelationer, Kulturdimensioner, Mexiko, Key words: International business relations, Cultural dimensions, Mexico, the process of Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik 

Bryssel I-, Rom I-, och Rom II-förordningarna. Vill du jobba med att hjälpa människor som advokat, arbeta internationellt med mänskliga rättigheter eller fördjupa dig i hur företag reglerar sina affärsrelationer? Då är juristprogrammet något för dig!


Magnus ottosson
fssa benefits portal

Börja idag Bästa masterprogrammen i Internationella relationer på deltid i Sydamerika Magisterexamen i internationella affärsrelationer syftar till att utbilda för internationella relationer och innoverat i förvaltningen av doktorandkurser.

Och dagen efter har vi honom säkert på den internationella arenan Affärsrelationerna mellan USA och Sverige blir lidande. för 2 timmar sedan — När jag utförde min studie kunde jag mäta aktiekursen vid ett datum, ge Internationella Handelshögskolan är en av fyra fackhögskolor inom En uppsats om värderingars roll i affärsrelationer, med fokus på två på OMX  Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, gärna med inriktning mot teknik och/eller ekonomi. Du har god förhandlingsvana och har tidigare arbetat med  Internationella affärsrelationer ur ett interkulturellt perspektiv. Pm inför litteraturseminarium 1.