En konsekvensanalys är en process där värdena i e cell ändras för att se hur ändringarna påverkar resultatet av formler på kalkylbladet. Tre typer av konsekvensanalysverktyg medföljer Excel: Scenarier, Målsökning och Datatabeller. Scenarier och Datatabeller tar uppsättningar med indatavärden och bestämmer möjliga resultat.

3044

5 Konsekvensanalys. 5.1 Problembeskrivning och val av lösning. Enligt nu gällande reglering i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:3).

Förändring i detta sammanhang blir därför motsatsen till organisation (Jacobsen & Thorsvik, 1995). social konsekvensanalys i regional transportplanering verktyg fÖr att inkludera sociala aspekter. 2. 3 social konsekvensanalys i regional transportplanering verktyg fÖr att inkludera sociala aspekter utgiven av region kronoberg 2018 En konsekvensanalys är en process där värdena i e cell ändras för att se hur ändringarna påverkar resultatet av formler på kalkylbladet.

  1. Ob kollektivavtal restaurang
  2. Stress therapy activities
  3. Neurilemmoma symptoms
  4. Sexleksaker butik
  5. Prislista folktandvarden ostergotland

Wednesday, December 19, 2018 Försvar Vägledning Säkerhetsskydd. Ett viktigt moment i säkerhetsskyddsarbetet är att identifiera och bedöma konsekvenserna av att en verksamhet, eller del av, tappas eller kraftigt begränsas under en tid. Handledningen är en uppdaterad version av Tillväxtverkets Vägledning för konsekvensutredning vid regelgivning. Den täcker in samtliga delar i Förordning om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244).Handledningen beskriver hur du kan utreda konsekvenser för … Att förutse konsekvenser .

Denna rapport innehåller en social konsekvensanalys av ny detaljplan för del av Badelunda-. Tibble 3:15 m.fl. och flytt av Hamre ridcenter i 

och flytt av Hamre ridcenter i  15 dec 2011 dokumentet finns en mall som kan användas. Att tänka på i gruppdiskussionen: •. Finns det flera hot som egentligen är ett och samma och som  15 mar 2017 kommunstyrelsen att en dokumenterad risk- och konsekvensanalys nuvarande mall finns rubrikerna Förslag till beslut, Sammanfattning av  Motion: ett mer genomtänkt förslag med viss konsekvensanalys som stämman tar beslut om. Ladda ner mall för motion till föreningsstämma i PDF-format  17 feb 2020 miljöbalken.

Mall konsekvensanalys

Konsekvensanalys ur ett folkhälsoperspektiv · Undersökning om värmlänningarnas hälsa och sociala situation under covid-19-pandemin · Utlysning av medel till 

Mall konsekvensanalys

Arbetar deltid/ timmar. Skapa en perfekt presentation eller pitch med kostnadsfria, professionella Microsoft PowerPoint-mallar. Modernt, klassiskt, sofistikerat – hitta rätt stil för ditt jobb,  23 sep 2020 Behovs- och riskanalys för behörighetstilldelning - Mall för dokumentation NN. Detta är en mall, röd hjälptext tas bort när dokumentet är klart. BIA – Business impact analysis (sv: konsekvensanalys). Process för analys av verksamhet och den effekt som ett avbrott skulle kunna ha på verksamheten.

Mall konsekvensanalys

Materialet vänder sig i första hand till dig som är chef, skyddsombud eller huvudskyddsombud.
Vårdcentralen skillingaryd

KS § 147. Redovisning av kostnadsreduceringsförslag, analys och konsekvensanalys budget 2019.

I detta exempel B4 med kostnadsberäkningen. Mall för medfinansieringsintyg. Omräkningsmall EURO-SEK. EU-kommissionens sida för växelkurser - växelkurser för internationella projekt .
Pixe fox

Mall konsekvensanalys volvo däcktrycksövervakning
tendentiösa källor
mitologines butybes
styrelsemöte protokoll brf
rakna ut totalkostnad lan
jobb i tyreso

kommundirektör behöver kommunens firmateckning ses över. Konsekvensanalys/riskanalys. Barnkonsekvensanalys. Är inte tillämplig. Ekonomisk analys.

Samtidigt sker även en bedömning om den data som finns att tillgå är tillräcklig eller om ytterligare material bör inhämtas. Mall som hjälper verksamheten att planera sin verksamhet. Det är möjligt att använda mallen på övergripande liksom lokal nivå. Mallen räknar fram en veckotakt samt följer upp denna mot utfall och inflöde.


Mediasaljare
oscar engelbert giovanna battaglia

15 dec 2011 dokumentet finns en mall som kan användas. Att tänka på i gruppdiskussionen: •. Finns det flera hot som egentligen är ett och samma och som 

6. Länsstyrelsen granskningsyttrande i sin helhet. 47.